Povodňový plán obce
547981 Albrechtice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11597
název Povodňový plán obce Albrechtice
web veřejné verze https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/albrechtice/
příslušný VH úřad Městský úřad Lanškroun - odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Albrechtice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Albrechtice
adresa Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun
telefon 465322560

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Lanškroun
č.j. MULA 10596/2018
datum vydání 18.06.2018
podpis Richard Kohout

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p.; Lesy České republiky s.p.,ST-oblast povodí Moravy, Vsetín
č.j. PM069060/2017-419-Ro; LCR957/1000218/2017
datum vydání 12.12.2017
podpis Ing. Rostislav Hamal; Ing. Miroslav Cháb

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3