Povodňový plán obce
547981 Albrechtice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Albrechtice, tok Moravská Sázava, ř. km 39,07 Povodňový plán Lanškroun Moravská Sázava 0.000 VRV a.s. 29.04.2014 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Albrechtice, tok Moravská Sázava, ř. km 41,5 Povodňový plán Lanškroun Moravská Sázava 0.000 VRV a.s. 29.04.2014 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Albrechtice - Vodárna (Místo osazení teplotního čidla) Povodňový plán Lanškroun 0.000 VRV a.s. 29.04.2014 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce na Chudobském potoce v ř. km 0,07 Betonová mostní konstrukce na Chudobském potoce v ř. km 0,07 Chudobský potok 0.070 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 42,12 Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř.km 42,14. Součástí fotografie je i dřevěný prah. Moravská Sázava 42.140 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 42,12 Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 42,12 Moravská Sázava 42.120 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Areál vodojemu v severní části obce Albrechtice V areálu vodojemu je instalována srážkoměrná stanice Albrechtice Moravská Sázava 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,52 Součástí betonové mostní konstrukce je i vodočetná lať Moravská Sázava 41.520 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Propustek na příjezdové cestě k zahradě u budovy s č. p. 85 Propustek na příjezdové cestě k zahradě u budovy s č. p. 85 nepojmenovaný (402050006000) 0.010 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Mostní konstrukce sloužící pro zpřístupnění budovy s č. p. 108 Mostní konstrukce sloužící pro zpřístupnění budovy s č. p. 108 nepojmenovaný (402050006000) 0.147 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Propustek pod místní komunikací u č. p. 85 - bezejmenný vodní tok s IDVT 10204125 Propustek pod místní komunikací u č. p. 85 - bezejmenný vodní tok s IDVT 10204125 nepojmenovaný (402050006000) 0.050 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,36 Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 41,36 Moravská Sázava 41.360 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,84 Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,84 Moravská Sázava 40.840 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 40,56 Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 40,56 Moravská Sázava 40.560 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,44 Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,44 Moravská Sázava 40.440 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Velkoobchod drogerie Marešová - ohrožující objekt Velkoobchod drogerie Marešová - ohrožující objekt 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,1 Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 40,1 Moravská Sázava 40.100 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Barvy laky Lanškroun, s. r. o. - výroba. Ohrožující objekt. Výroba barev a laků. 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Mostní konstrukce na Kalném potoce v ř. km 0,26 Nekapacitní mostní konstrukce Kalný p. 0.260 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,8 Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,8 - kapacitní průtočný profil Moravská Sázava 39.800 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,7 Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,7 Moravská Sázava 39.700 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,66 Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,66 Moravská Sázava 39.660 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová lávka na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,6 Betonová lávka na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,6 Moravská Sázava 39.600 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Obecní úřad Albrechtice - sídlo povodňové komise obce Obecní úřad Albrechtice - sídlo povodňové komise obce 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Kostel svaté Anny Kostel svaté Anny 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železná lávka přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 39,28 Železná lávka přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 39,28 Moravská Sázava 39.280 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železná mostní konstrukce před vodní tok Moravskou Sázavu v ř. km 39,2 Železná mostní konstrukce před vodní tok Moravskou Sázavu v ř. km 39,2 Moravská Sázava 39.200 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Pohled na koryto vodního toku Moravská Sázava v ř. km 39,17 Moravská Sázava 39.170 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce (43 - 070) na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 39,11 Na mostní konstrukci je namontováno ultrazvukové hladinoměrné čidlo Moravská Sázava 39.110 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Pohled na jižní část obce Albrechtice z betonového mostu 43 - 070 Pohled na jižní část obce Albrechtice z betonového mostu 43 - 070 Moravská Sázava 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Country steak restaurant - evakuační místo Country steak restaurant - evakuační místo 0.000 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 Mostní konstrukce pro pěší a cyklisty přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 nepojmenovaný (402070000400) 0.470 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 v ř. km 0,48 Betonová mostní konstrukce přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 v ř. km 0,48 nepojmenovaný (402070000400) 0.480 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,91 Železobetonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,91 Moravská Sázava 38.910 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železná deska přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 Železná deska přes bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 nepojmenovaný (402070000400) 0.190 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železná lávka pro pěší přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,67 Železná lávka pro pěší přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,67 Moravská Sázava 38.670 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železobetonový mostek na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,54 Železobetonový mostek na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,54 Moravská Sázava 38.540 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Železný mostek přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,45 Železný mostek přes vodní tok Moravská Sázava v ř. km 38,45 Moravská Sázava 38.450 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,33 Betonová mostní konstrukce na vodním toku Moravská Sázava v ř. km 38,33 Moravská Sázava 38.330 Bc. Ondřej Ulrich - ENVIPARTNER, s. r. o. 14.07.2017 Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
Hlásný profil-Albrechtice Moravská Sázava 0.000 Ing. Jiří Prax (Adonix, s. r.o.) Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3