Povodňový plán obce
547981 Albrechtice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
52602 Jižní část obce Albrechtice. Pod Laudonem. Z výše položených pozemků dochází k povrchovému toku přes ulici směrem k vodnímu toku Moravská Sázava. Ohrožené domy s č. p. 64, 158, 159, 160, 161, 93, 97, 99, 162, 163, 164, 46, 68, 87, 91, 101, 102 a 103. Z Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
52603 Jižní část obce Albrechtice. Povodí bezejmenného vodního toku s IDVT 10186048. Historická zkušenost + identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrologického modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 3,48 km2, průměrný sklon 6,13 %. Ohrožení domů s č. p. 40, 76, 134, 79 a 71. JJV Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
52595 Severní část obce Albrechtice. Povodí LP Moravské Sázavy č. 20. Historická zkušenost + identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrolog. modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 2,36 km2, průměrný sklon 26,78 %. Ohrožení domů s č. p. 39, 86, 98, 112 a 85. JZ Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
52596 Severní část obce Albrechtice. U č. p. 28 a 81. V případě vydatných dešťových srážek dochází k soustředěnému toku podél údolnice západním směrem do intravilánu obce a dochází k ohrožení domů s č. p. 28 a 81. Z Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
52601 Střední část obce Albrechtice. Na jih od kostela sv. Anny. Historická zkušenost + identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrologického modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 0,40 km2, průměrný sklon 16,86 %. Ohrožení domů s č. p. 58, 57, 56, 59 a 60. Z Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
52598 Střední část obce Albrechtice. Na sever od kostela sv. Anny. Historická zkušenost + identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrolog. modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 0,45 km2, průměrný sklon 24,66 %. Ohrožení domů s č. p. 47, 17, 16, 48, 146 a 15. Z Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice
52600 Střední část obce Albrechtice. Povodí Kalného potoka. Historická zkušenost + identifikováno na základě provedeného zpřesněného hydrolog. modelování dle Metody tzv. kritických bodů. Plocha sběrného povodí 5,47 km2, průměrný sklon 11,63 %. Ohrožení domů s č. p. 3, 144, 4, 133 a 132. JJV Pardubický kraj Lanškroun Albrechtice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3