Povodňový plán obce
547123 Komárov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11595
název Povodňový plán obce Komárov
web veřejné verze https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/komarov-u-mladejovic
příslušný VH úřad Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Komárov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Komárov
adresa Komárov, 785 01 Šternberk
telefon 585 034 106

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Víděňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze  

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Šternberk
č.j. MEST1410/2018
datum vydání 04.01.2018
podpis Mgr. Antonín Kostrůnek, v. r.

Stanovisko správce povodí

stanovisko Lesy České republiky, s. p.
č.j. LCR957/005476/2017
datum vydání 30.10.2017
podpis Ing. Miroslav Cháb

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3