Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVH dokumenty v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Typ dokumentu Název Popis Poznámka Autor/Vydavatel Platnost od
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12623777.pdf Stanovisko POD k dPP obce Bystřice http://bys.povodnoveplany.cz/ Povodí Odry, státní podnik 03.11.2017
stanovisko http://editor.dppcr.cz/pk_edt/doc/12629246.pdf Stanovisko Lesy ČR s.p.k PP obce Bystřice http://bys.povodnoveplany.cz/ Lesy České republiky, s. p., ST oblast Povodí Odry 21.11.2017

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3