Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
3144 Lávka přes Olší Zaplavení Q20 lávky přes Olší Olše (204720000100) 56.810 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
3142 Zákaz vjezdu III/1144 Zaplavení komunikace III/1144 rozlitím Olše Olše (204720000100) 56.450 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
3134 Zákaz vjezdu most č. 11-181 přes silnici I/11 Rozlití Olše zpětným vzdutím do Hluchové Hluchová (204890000100) 0.141 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
3143 Zákaz vjezdu most 1142-1 Neprůjezdnost silnice III/1142 včetně mostu 1142-1 Olše (204720000100) 54.107 Moravskoslezský kraj Třinec Vendryně

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3