Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031353313 Hluchová (204890000100) 0.145 0.145 JAP INDUSTRIES s.r.o. levý břeh Průmysl Ne Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
1031353314 Hluchová (204890000100) 0.145 0.145 A8 REKLAMA kreativ, s.r.o. levý břeh Průmysl Ne Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
1031353312 Hluchová (204890000100) 0.149 0.149 Čerpací stanice Mol levý břeh Infrastruktura (technické sítě a objekty) Ne Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
1031353041 Olše (204720000100) 51.150 51.150 ČOV Bystřice levý břeh Čistírna odpadních vod Ne Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
1031335987 Olše (204720000100) 53.850 54.200 Bystřice RD č. p. 132 pravý břeh Obytné budovy Ne Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
1031335988 Olše (204720000100) 55.050 55.550 Dětský rekreační tábor pravý břeh Shromažďovací (haly, sály) Ne Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3