Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
16983 Hluchová 0.145 0.145 MOOP most přes vodní tok oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
16984 Hluchová 0.170 0.170 MOOP- most přes Hluchovou koryto, břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
16985 Hluchová 0.610 0.610 MOOP- most přes Hluchovou oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
16986 Hluchová 2.110 2.110 MOOP lávka přes vodní tok Hluchová oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
5228 Olše 53.850 53.850 Silniční most č. 01142-01 přes Olši oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
16982 Olše 56.290 56.290 MOOP- most č. 01144-4 přes řeku Olše oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
5229 Olše 56.450 56.450 Lávka pro pěší oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
16981 Olše 56.800 56.800 MOOP most přes vodní tok Olše oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3