Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11593
název Povodňový plán obce Bystřice
web veřejné verze http://bys.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Městský úřad Třinec, Odbor životního prostředí a zemědělství, Vodoprávní úřad
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Bytřice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Crisis Consulting s.r.o.
adresa Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště
telefon 572 578 178, 608 960 040

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 24.08.2017
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Bystřice
zodpovědná osoba Mgr. Roman Wróbel, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MěÚ Třinec, Odbor ŽP a zemědělství
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s.p., Lesy České republiky, s. p,
č.j. 17182/922/45.21/2017, LCR951/1000150/2017
datum vydání 03.11.2017
podpis Petr Grell, Ing. Slezák

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3