Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC598062_1 Hluchová 0.000 HP C1 Nýdek C Bystřice 100 0.000 140 0.000 180 0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Nýdek
OBC598062_2 Kopytná 2.420 HP_C2 C Bystřice 180 0.000 220 0.000 250 0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
290 Lomná 0.470 Jablunkov A Horní Lomná - ústí do Olše 150 42.200 190 76.700 210 94.100 Moravskoslezský kraj Jablunkov Jablunkov
289 Olše 65.550 Jablunkov A Bukovec - soutok s Lomnou 240 45.600 310 86.900 350 118.000 Moravskoslezský kraj Jablunkov Jablunkov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3