Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
0.000 18.07.2017 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
Most železniční přes Hluchovou Hluchová 0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
Most železniční přes Hluchovou Hluchová 0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
Most č. III/1144 přes Olši Neprůjezdný most u Q20 Olše 56.350 Crisis Consulting s.r.o. Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
Bystřice_objízná trasa III/14444 Hluchová 0.000 Crisis Consulting s.r.o. 23.07.2017 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
0.000 Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3