Povodňový plán obce
598062 Bystřice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
52605 Lokalita Na Pasekách Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez SV Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52606 Lokalita Na Pasekách Lokalita ohr. bleskovou povodní, zástavba RD ZSZ Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52611 Lokalita ohrožená bleskovou povodní Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez ZJZ Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52615 Lokalita ohrožená bleskovou povodní Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez ZJZ Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52614 Lokalita ohrožená bleskovou povodní Lokalita ohr. bleskovou povodní, zástavba RD JJV Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52613 Lokalita ohrožená bleskovou povodní Lokalita ohr. bleskovou povodní, kritické místo rozlivu nekapacitným přítokem JJV Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52612 Lokalita ohrožená bleskovou povodní Lokalita ohrožená bleskovou povodní i splachem ornice JJZ Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52604 Lokalita Samce Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez SSV Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice
52610 Na Pasekách Lokalita ohr. bleskovou povodní, kritické místo rozlivu nekapacitným přítokem ZSZ Moravskoslezský kraj Třinec Bystřice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3