Povodňový plán obce
573507 Stará Paka


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
761 Oleška (111080000100) 0.000 0.000 Stará Paka - U Viaduktu pravý břeh Obytné budovy Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
745 Oleška (111080000100) 0.000 0.000 Stará Paka - pod STS pravý břeh Obytné budovy Ano Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
2308 Oleška (111080000100) 0.000 0.000 ČOV Nová Paka nevyplněno Čistírna odpadních vod Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
730 Oleška (111080000100) 0.000 0.000 Stará Paka - 4 prům.objekty levý břeh Průmysl Ano Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
732 Oleška (111080000100) 0.000 0.000 Stará Paka - část Ústí levý břeh Obytné budovy Ano Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
769 Rokytka (111090000100) 0.000 0.000 Stará Paka - Jižní část levý břeh Obytné budovy Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
765 Rokytka (111090000100) 0.000 0.000 Stará Paka - ul. Mlejnkové pravý břeh Obytné budovy Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
768 Rokytka (111090000100) 0.000 0.000 Stará Paka, Revoluční ul. pravý břeh Obytné budovy Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
764 Rokytka (111090000100) 0.000 0.000 Stará Paka - ul. Revoluční a Sokolská oba břehy Obytné budovy Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
767 Rokytka (111090000100) 0.000 0.000 Stará Paka - prům. objekt levý břeh Průmysl Ne Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3