Povodňový plán obce
573507 Stará Paka


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11582
název Povodňový plán obce Stará Paka
web veřejné verze  
příslušný VH úřad Obecní úřad Stará Paka
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Stará Paka

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Stará Paka
adresa Revoluční 180, 507 91 Stará Paka
telefon 493 798 282

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Stará Paka
adresa autora Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil OÚ Stará Paka
zodpovědná osoba Josef Dlabola
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Nová Paka
č.j. MUNP/2017/13075/ŽP/IK
datum vydání 05.09.2017
podpis Ing. Miroslav Pyciak, vedoucí odboru ŽP

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, s. p.
č.j. VHD/Ja/17/31489
datum vydání 08.08.2017
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3