Povodňový plán obce
573507 Stará Paka


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Hlásný profil StP_1 Silniční most - křížení ulic Revoluční a U Splavu Rokytka 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 02.05.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
StP_2 Roškopov Lávka u objektu č.p. 36 Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 02.05.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Hlásný profil StP_3 Most u ČOV Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 02.05.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - stavidlo Ústí Poškozené stavidlo - částí Ústí, tok Oleška Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - u viaduktu Lávka u viaduktu, levostranný přítok Olešky 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - přítok Olešky přítok Olešky v inundaci obce 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - Levý břeh Olešky Levý břeh Olešky - v blízkosti objektu č.p. 34 Roškopov Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - Roškopov Roškopov - betonový most Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - soutok soutok Olešky a pravobřežního přítoku Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - náhon Olešky náhon Olešky - u č.p. 22 Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - stavidla stavidlo před soutokem Olešky a Rokytky Oleška 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka
Stará Paka - ul. Josefa Jaroše ul. Josefa Kováře - levý břeh Rokytky Rokytka 0.000 VOP Dolní Bousov spol. s r. o. 11.06.2017 Královéhradecký kraj Nová Paka Stará Paka

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3