Povodňový plán obce
547280 Suchdol nad Lužnicí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
3582 Zaplavení silnice III/1502 Suchdol nad Lužnicí - Klikov Při vybřežení Lužnice může dojít k zaplavení silnice 3. třídy III/1502 Suchdol nad Lužnicí - Klikov Lužnice (117540000200) 125.500 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
3581 Zaplavení silnice I/24 Suchdol nad Lužnicí - Tušť Při vybřežení Lužnice může dojít k zaplavení silnice 1. třídy Suchdol nad Lužnicí - Tušť Lužnice (117540000200) 126.900 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3