Povodňový plán obce
547280 Suchdol nad Lužnicí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031343201 Dračice (117100000100) 3.500 3.500 Klikov, č.p. 69 pravý břeh Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031343198 Dračice (117100000100) 8.400 8.400 samota U Mužíků pravý břeh Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031354940 Lužnice (117540000200) 121.000 123.000 Suchdol nad Lužnicí - Meandry nevyplněno Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031343202 Lužnice (116920000100) 125.400 125.400 ČOV Suchdol n.L. levý břeh Čistírna odpadních vod Ano Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031343205 Lužnice (116920000100) 126.500 126.500 Tušť Q100 pravý břeh Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031343204 Lužnice (116920000100) 126.700 126.700 Suchdol, Lužnická ul. Q100 levý břeh Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031343727 Lužnice (117540000200) 127.000 127.000 Eaton Elektrotechnika s.r.o. levý břeh Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031354939 Lužnice (117540000200) 133.100 133.100 Suchdol nad Lužnicí - Na Primárně nevyplněno Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
1031354941 Suchdolský p. (117090001500) 0.700 2.000 Suchdol nad Lužnicí - rozliv Suchdolského potoka nevyplněno Obytné budovy Ne Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3