Povodňový plán obce
547280 Suchdol nad Lužnicí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11552
název Povodňový plán města Suchdol nad Lužnicí
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici/
příslušný VH úřad Městský úřad Třeboň - Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Město Suchdol nad Lužnicí

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Suchdol nad Lužnicí
adresa Nám. T. G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
telefon 384 781 104

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Třeboň - Odbor životního prostředí
č.j. METR 1767/2018 PrRo
datum vydání 02.02.2018
podpis Ing. Jaroslav Fliegel

Stanovisko správce povodí

stanovisko Lesy České republiky, s. p.; Povodí Vltavy, státní podnik
č.j. LCR954/1000154/2017; 6632/2017-122
datum vydání 22.11.2017
podpis Ing. Mojmíra Hillermanová; Ing. Jiří Baloun

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3