Povodňový plán obce
547280 Suchdol nad Lužnicí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Silniční most přes Lužnici na silnici III/1502 - Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici Lužnice 125.500 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Slepé rameno Lužnice nedaleko ČOV Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici Lužnice 0.000 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Rybník Velká pískovna - Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici 0.000 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Silniční most přes tok Dračice - Klikov- Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici 0.000 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Povodňová značka - most v Klikově - povodně 2002 Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici 0.000 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Silniční most na silnici I/24 - Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici 0.000 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Silniční most přes Lužnici na silnici I/24 - Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici Lužnice 127.000 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Upravené koryto Lužnice - Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici Lužnice 126.800 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Upravené koryto Lužnice - Suchdol n. L. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici Lužnice 126.800 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí
Jez na Lužnici - Suchdol n. Lužnicí Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/suchdol-nad-luznici Lužnice 127.200 Envipartner s.r.o. 12.06.2017 Jihočeský kraj Třeboň Suchdol nad Lužnicí

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3