Povodňový plán obce
575399 Moravany


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11547
název Povodňový plán obce Moravany
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/moravany
příslušný VH úřad Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obec Moravany

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Moravany
adresa nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany
telefon 606 660 219

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s. r. o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Moravany
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení 27.06.2018

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí
č.j. OŽP/74140/18/SI
datum vydání 14.09.2018
podpis Otto Sigmund

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/Ja/18/10732
datum vydání 13.03.2018
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3