Povodňový plán obce
593419 Nesovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
415600000102 415600000102 Hrubé díly IV Litava (415600000100) 0.000 Obec Nesovice Obec Nesovice 0.244 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
415030440001 415030440001 koupaliště 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu () 0.000 Obec Nesovice Obec Nesovice 0.120 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
415600000101 415600000101 Pod Borky IV Litava (415600000100) 0.000 SJM Pavlík Jan a Pavlíková Marta SJM Pavlík Jan a Pavlíková Marta 2.228 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3