Povodňový plán obce
593419 Nesovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
2973 Uzavření místní silnice - rozlití Hvězdličky Neprůjezdnost místní komunikací u rozlití pravého břehu Hvězdličky Hvězdlička (415710000100) 0.480 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
2953 Uzavření místní silnice - rozlití Litavy U rozlití Litavy neprůjezdnost místní komunikaci, úniková trasa směr na silnici I/50 Litava (415600000100) 40.560 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3