Povodňový plán obce
593419 Nesovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyObjízdné trasy v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Kraj ORP Obec
1139 OBJ_NES_I U rozlití Litavy na ř.km. 40,56, objízdná trasa místní komunikaci na III/4293 směr Letošov Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1140 OBJ_NES_II U rozlivu pravého břeh Hvězdličky, obj. trasa komunikací II / 429, dále směr E I / 50 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1144 OBJ_NES_III U rozlití PB Hvězdličky, ohrožené osoby po pravé straně neprůjezdné komunikace, musí se evakuovat směr E I/50 Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3