Povodňový plán obce
593419 Nesovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031352435 Hvězdlička (415710000100) 0.050 0.050 ČS RS & SYNEK, s.r.o. pravý břeh Průmysl Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352314 Hvězdlička (415710000100) 0.070 0.070 Obecní úřad Nesovice pravý břeh Služby Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352313 Hvězdlička (415710000100) 0.140 0.170 Nesovice - RD nad ÚO pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352327 Hvězdlička (415710000100) 0.450 0.690 Nesovice - LB Hvězdličky oba břehy Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352328 Hvězdlička (415710000100) 0.450 0.710 Nesovice - PB Hvězdličky u ÚO pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352326 Hvězdlička (415710000100) 0.450 0.710 Nesovice - naproti čerpací stanici pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352329 Hvězdlička (415710000100) 0.450 0.710 Nesovice - PB Hvězdličky pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352432 Hvězdlička (415710000100) 0.560 0.560 Cukrárna U Kapličky pravý břeh Služby Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352467 Litava (415600000100) 40.450 40.450 ČOV Nesovice levý břeh Čistírna odpadních vod Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352466 Litava (415600000100) 40.480 40.480 J.S.- UNISTOL - Letošov levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352295 Litava (415600000100) 40.565 40.565 Letošov - za letošovskou cihelnou levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352296 Litava (415600000100) 40.654 40.754 Letošov - Zástavba LB Litavy levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352297 Litava (415600000100) 40.950 40.950 Letošov - za mlýnem, pod železnicí levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352298 Litava (415600000100) 41.027 41.275 Letošov - u školy levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352299 Litava (415600000100) 41.350 41.680 Nesovice - nad hřištěm pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352300 Litava (415600000100) 41.420 41.450 Hřiště Nesovice pravý břeh Sportovní Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352315 Litava (415600000100) 41.770 41.770 Nesovice - u soutoku pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352325 Litava (415600000100) 42.250 42.250 Nesovice - U kapličky levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
1031352324 Litava (415600000100) 42.300 42.300 Nesovice - Nové Zámky levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3