Povodňový plán obce
593419 Nesovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
16594 Hvězdlička 0.225 0.225 Silniční most přes Hvězdličku č. 429-005 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16601 Hvězdlička 0.260 0.260 most 50-019 přes řeku Litavu oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16602 Hvězdlička 0.451 0.450 most přes místní komunikaci nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16603 Hvězdlička 0.580 0.580 most přes vodní tok oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16570 Litava 40.565 40.565 Lávka přes Litavu oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16593 Litava 41.770 41.770 Most č. 429-006 přes Litavu oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16597 Litava 42.040 42.060 silniční most 50 - 020 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16599 Litava 42.480 42.480 most přes místní komunikaci oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16598 Litava 42.650 42.650 most přes místní komunikaci nevyplněno celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice
16600 nepojmenovaný (415700000600) 0.097 0.097 zatrubnění bezejmenného přítoku pod silnicí oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Bučovice Nesovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3