Povodňový plán obce
593419 Nesovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11529
název Digitální povodňový plán obce Nesovice
web veřejné verze http://nes.povodnoveplany.cz
příslušný VH úřad Bučovice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název OÚ Nesovice
adresa Nesovice 305, 683 33 Nesovice
telefon 517 367 218, 517 367 332

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 20.03.2015
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Nesovice
zodpovědná osoba Vítězslav Reška
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Bučovice, Odbor životního prostředí - ORP Bučovice
č.j. MUB/OŽP-46721/2017 ves
datum vydání 29.11.2017
podpis Ing. Věra Veselá

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno zn., Lesy ČR, s.p. Správa vodních toků
č.j. PMO50519/2017-417/To, , LCR952/003884/2017
datum vydání 13.10.2017
podpis Ing. Tomáš Kříž, Ing. Romaan Paclík

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3