Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1805 Karviná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
16325 Olše 14.926 14.926 Železniční most Dětmarovice - Petrovice oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
16326 Olše 15.628 15.628 Železniční most Bohumín - Český Těšín u čerp. stanice nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
16327 Olše 15.696 15.696 Jez vodní elektrárny Dětmarovice u čerp. stanice koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
5208 Olše 15.972 15.972 Silniční most u Koukolné oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
16328 Olše 20.361 20.361 Jez Sovinec u úpravny vody koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
5209 Olše 20.470 20.470 Lávka pro pěší oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
5210 Olše 21.730 21.730 Silniční most u Karviné koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16335 Olše 21.913 21.913 Jez Ostravská u golf. areálu koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16329 Olše 22.717 22.717 Železniční most Bohumín - Český Těšín u golf. areálu koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16330 Olše 22.782 22.782 Jez Železničák u gol. areálu koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16331 Olše 23.357 23.357 Jez Karviná u zdrav. zařízení koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
5211 Olše 23.774 23.774 Siln.most Lazně Darkov - Sokolovských hrdinů oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16332 Olše 24.580 24.580 Silniční most komunikace I/67 v Karviné na tř. 17. listopadu nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16333 Olše 24.808 24.808 Jez u mostu silnice I/67 tř. 17. listopadu nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16334 Olše 25.625 25.625 Jez u soutoku Olše a Mlýnky nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16336 Olše 26.453 26.453 Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Horní Louka koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16337 Olše 27.669 27.669 Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16338 Olše 28.251 28.251 Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Předevsí koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16339 Olše 29.068 29.068 Jez na hranicích s Polskem v lokalitě Skotnice koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16340 Olšinský náhon 1.431 1.915 Série 3 mostů v městské části Staré Město u Karviné koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16341 Olšinský náhon 2.113 2.113 Silniční most místní komunikace v místní části staré Město u Karviné nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16342 Olšinský náhon 2.449 2.449 Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16343 Olšinský náhon 2.907 2.907 Lávka pro pěší v místní části Staré Město u Karviné koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16344 Olšinský náhon 3.263 3.380 Série 2 mostních konstrukcí v místní části Staré Město u Karviné koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16345 Olšinský náhon 4.046 4.329 Série 4 mostů v místní části Karviná - město koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16346 Olšinský náhon 4.424 4.752 Série 3 mostů v parku Boženy Němcové nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16347 Olšinský náhon 5.085 5.479 Série 4 mostních konstrukcí u školy v místní části Karviná - město nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16348 Olšinský náhon 5.875 5.875 Silniční most místní komunikace v místní části Ráj koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16349 Olšinský náhon 6.391 6.578 Série 3 mostů v místní části Ráj nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
5021 Petrůvka 4.655 4.655 Silniční most - hraniční přechod ČR-Polsko oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
5022 Petrůvka 8.432 8.432 Lávka pro pěší - Petrovice u Karviné oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
5023 Petrůvka 9.616 9.616 Lávka pro pěší - Petrovice u Karviné oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
5024 Petrůvka 10.001 10.001 Silniční most - Petrovice u Karviné oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
5025 Petrůvka 10.929 10.929 Most místní komunikace - Petrovice u Karviné oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
5026 Petrůvka 12.854 12.854 Most místní komunikace - Dolní Marklovice oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
16323 Stonávka 0.264 0.264 Silniční most komunikace I/59 v Karviné u č. p. 2066 koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16350 Stonávka 2.617 2.665 Dvojice železničních mostů u dolu Darkov koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16351 Stonávka 2.921 3.228 Dvojice silničních mostů u dolu Darkov koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
5144 Stonávka 3.280 3.280 Silniční most na důl Darkov oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
16352 Stonávka 3.843 3.843 Silniční most místní komunikace koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
16353 Stonávka 4.820 4.820 Silniční most komunikace III/4687 koryto celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
5145 Stonávka 5.541 5.541 Lávka pro pěší - Stonava oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
5146 Stonávka 5.680 5.680 Produktovod DN200 oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
5147 Stonávka 6.540 6.540 Silniční most - Stonava oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Karviná Stonava

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3