Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1805 Karviná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11526
název ORP Karviná
web veřejné verze https://dpp.karvina.cz/dpp/orpkarvina
příslušný VH úřad Krajský úřad Moravskoslezského kraje
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Magistrát města Karviné

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Magistrát města Karviné
adresa  
telefon  

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu  
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko  
č.j.  
datum vydání  
podpis  

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3