Povodňový plán obce s rozšířenou působností
1805 Karviná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
51060 Dětmarovice - pod Vlčkovým kopcem Terénní sníženina vodního toku Glembovec pod Vlčkovým kopcem. Ohrožení splachy ornice z okolních polí. S Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
51061 Dětmarovice - údolí Mlýnky Ohrožení přívalovou povodní terénní sníženinou Mlýnky. Nejvíce ohrožení okolí č.p. 682. JJV Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
50933 Dětmarovice jih Povodí bezejmenného vodního toku , ohrožení u č.p. 1405 J Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
50932 Olmovec - Výšina Ohrožení bleskovou povodní v oblasti Olmovce, v povodí vodního toku Výšina. J Moravskoslezský kraj Karviná Dětmarovice
50931 Lokalita u dolu ČSA Přítok přívalových vod povodím Karvinského potoka, oblasti u rybníku Pod farou. Z Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
50925 Louky nad Olší - u nádraží Ohrožení přívalovými povodněmi z údolím Loucké Mlýnky. J Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
51058 Petrovice - pod průmyslovým podnikem Ohrožení přívalovými srážkami z jižního svahu ze směru od zemědělského areálu č.p. 604. J Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
51053 Petrovice - pod žel. nádražím Blesková povodeň hrozí z jihu sníženinou vodního toku Zimní důl. J Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
51055 Petrovice u hřiště Kritický bod přívalové povodně (podél ID 10211404) v oblasti kruhového objezdu před školou. Hrozí splachy z pole. J Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
51059 Prstná - západ Povodí kritického bodu v lokalitě č.p. 46. Hrozba splachu z okolních polí. JV Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
51052 Radecký rybník Ohrožení přívalovou povodní ze severovýchodu údolím Radeckého potoka. SV Moravskoslezský kraj Karviná Petrovice u Karviné
50929 Stonava - pod školou Ohrožení přívalovými povodněmi z údolí Stonavského potoka u č.p. 167. Z Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
50926 Stonava u ČOV Ohrožení bleskovou povodní podél silnice č. 475 ve směru z Karviné v oblasti ČOV. Z Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
50928 Stonava u č.p. 170 Ohrožení přívalovými srážkami v povodí levostranného přítoku Stonávky u č.p 170 Z Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
50930 Stonavský potok sever Ohrožení bleskovou povodní údolím Stonavského potoka u č.p. 667. JZ Moravskoslezský kraj Karviná Stonava
51049 Údolí křivého potoka Ohrožení přívalovou povodní údolím Křivého potoka ze západu v lokalitě pod školou, č.p. 825. Z Moravskoslezský kraj Karviná Stonava

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3