Povodňový plán obce
598917 Karviná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
2961 Most - Ostravská průjezdnost na ul. Ostravské Olšinský náhon (205340000100) 4.050 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2906 Most - třída 17. listopadu Ohrožení zaplavení komunikace při přirozené povodni na mostu přes Olši u silnice I. třídy č.67 Olše (204720000100) 24.600 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2913 Most Ostravská (Olše) Ohrožení zaplavení mostu u golfového areálu při vyšších vodních stavem na Olši. Olše (204720000100) 21.720 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2911 Most Sokolovských hrdinů Ohrožení zaplavení mostu k lázním při významné povodni na řece Olši. Olše (204720000100) 23.770 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2922 Ohrožení u Dolu ČSA Most přes Karvinský potok (sil. č. 59) vykazuje nebezpečí zaplavení již při Q5. Karvinský p. (205350100100) 5.650 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2915 Silnice č. 475 v oblasti odkaliště Stávky Hrozí zaplavení celé oblasti při vylití Olše s pravděpodobností Q100 a znepřistupnění silnice č. 475. Olše (204720000100) 26.000 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2925 ul. Nádražní u aut. nádraží (Mlýnka) Ohrožení sil. nedaleko autobus. nádraží v Karviné - při vybřežení Mlýnky (od Q20). Olšinský náhon (205340000100) 3.250 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2921 Uzavírka u golf. areálu (Stonávka) Ohrožení komunikace při vybřežení Stonávky (Q5) na ulici ČSA u golfového areálu. Stonávka (205200000100) 0.260 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2916 Uzavření s.67 Louky - Karviná Ohrožení komunikace č. 67 při vybřežení Olše (Q100). Olše (204720000100) 26.000 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
2912 Železniční most na Olši Ohrožení železničního mostu na jihu Karviné při povodni přesahující Q100. Olše (204720000100) 22.730 Moravskoslezský kraj Karviná Karviná

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3