Povodňový plán obce
598917 Karviná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Hlásný profil kat. C, ČS Sovinec Hlásný profil kat. C, ČS Sovinec Olše 20.395 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Hlásný profil kat. C, Karviná Lázně Darkov na mostě Sokolovských hrdinů. Hlásný profil kat. C, Karviná Lázně Darkov na mostě Sokolovských hrdinů. Olše 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Jez u soutoku Olše a Mlýnky Jez u soutoku Olše a Mlýnky Olše 25.625 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Stavidlo na Mlýnce Stavidlo na Mlýnce Olše 25.625 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Most Sokolovských hrdinů Most Sokolovských hrdinů Olše 23.774 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Ochranná hráz okolo Olše v oblasti Lázní Darkov Ochranná hráz okolo Olše v oblasti Lázní Darkov Olše 23.820 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Povodňová ochrana při povodni v roce 2010 Povodňová ochrana při povodni v roce 2010 Olše 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Propustek Rájeckého potoka Propustek Rájeckého potoka 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Stavidlo na Mlýnce Stavidlo na Mlýnce Olšinský náhon 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná
Most ulice Ostravská Most ulice Ostravská Olše 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. Moravskoslezský kraj Karviná Karviná

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3