Povodňový plán obce
576301 Doudleby nad Orlicí


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11521
název PP městyse Doudleby nad Orlicí
web veřejné verze http://do.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad  
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městys Doudleby nad Orlicí
adresa Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
telefon 494 383 007, 494 383 137

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 15.12.2004
č.j.  
autor Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
adresa autora Na Lánech , 570 01 Litomyšl

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - Odbor životního prostředí
č.j. SÚŽP 2761/2017-14591/2017-ms
datum vydání 18.07.2017
podpis Monika Sikorová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe s.p. Hradec Králové
č.j. VHD/Ja/17/24643
datum vydání 12.06.2017
podpis Ing. Jansa

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3