Povodňový plán obce
592102 Buchlovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
15940 Buchlovický p. 1.431 1.431 Silniční most č. 50-025 přes silici E50 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15934 Buchlovický p. 2.150 2.150 Lávka přes Buchlovický potok - zámecký park oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15933 Buchlovický p. 2.306 2.306 Lávka přes Buchlovický potok - zámecký park oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15932 Buchlovický p. 2.400 2.400 Lávka přes Buchlovický potok - zámecký park nevyplněno celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15931 Buchlovický p. 2.450 2.450 Lávka přes Buchlovický potok - zámecký park oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15930 Buchlovický p. 2.590 2.590 Silniční most č- 05018-2 přes Buchlovický potok oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15929 Buchlovický p. 2.780 2.780 Silniční most 05018-2 přes Buchlovický potok u č.p. 7 oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15900 Buchlovický p. 3.039 3.039 Mostek přes Buchlovický potok oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15899 Buchlovický p. 3.360 3.360 Lávka přes Buchlovický potok oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15898 Buchlovický p. 3.520 3.520 Lávka přes Buchlovický potok nevyplněno celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15897 Buchlovický p. 3.737 3.737 Mostek přes Buchlovický potok oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15894 Buchlovický p. 4.269 4.269 Lávka přes Buchlovický potok oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15893 Buchlovický p. 4.663 4.663 Lávka přes Buchlovický potok oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15967 Dlouhá řeka (Morávka) 15.000 15.000 Mostek před Dlouhou řeku oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15968 Dlouhá řeka (Morávka) 15.530 15.530 Výtok Dlouhé řeky z nádrže Sovín oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
15895 0.000 0.000 Lávka přes bezejmenný přítok Buchlovického potoku oba břehy celoročně Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3