Povodňový plán obce
592102 Buchlovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11519
název Povodňový plán městyse Buchlovice
web veřejné verze http://bu.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městys Buchlovice
adresa náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
telefon 572 595 120

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 29.04.2017
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelství městyse
zodpovědná osoba Mgr. Pavla Večeřová, starostka
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
č.j. MUUH-SŽP/49291/2017/KanR
datum vydání 14.07.2017
podpis Ing. Radka Kaňovská

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno zn., Lesy ČR, s.p. Správa toků
č.j. PM22218/2017-419/Ju, LCR957/001977/2017
datum vydání 19.05.2017
podpis Ing. Michaela Juříčková, Ing. Milan Hudeček

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3