Povodňový plán obce
592102 Buchlovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC592102_2 Buchlovický p. 2.790 HP C14 BU C Celý městys Buchlovice 60 0.000 80 0.000 110 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
OBC592102_3 Buchlovický p. 4.240 HP C13 BU C Celý městys Buchlovice 60 0.000 90 0.000 120 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
OBC592102_1 Dlouhá řeka (Morávka) 16.980 HP C15 BU C Celá lokalita Smraďavky a Dlouhé řeky 80 0.000 100 0.000 120 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3