Povodňový plán obce
592102 Buchlovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
49925 Dolní Podvinohradí lokalita ohrožená přívalovou povodní - terénní zářez JJZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48756 Chatová oblast Smraďavka Terenní zářez mezi lok. Hliníky a Hunče JZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48750 Lokalita Hunče Příkrý svah nad VD Sovín, chatová oblast ohrožená blesk. povodní JJV Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48748 Lokalita Povinná Místo přívalových srážek z lokality Povinná VSV Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48746 Lokalita VD Sovín lokalita ohrožená přívalovou povodní ZJZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48752 Průmyslová lokalita lokalita ohrožená přívalovou povodní - Nové Sady JJZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48747 Svah nad VD Sovín Ohrožení blekovou povodní příkrým svahem nad VD Sovín JZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
49924 Váhovy Terénní zářez JJZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48749 VD Sovín Ohrožení bleskovou povodní v místě hráze přes VD Sovín SZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice
48751 Zástavba ohožená bleskovou povodni Terénní zářez JJZ Zlínský kraj Uherské Hradiště Buchlovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3