Povodňový plán obce
592625 Stříbrnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031351065 Medlovický p. (409242200100) 2.085 2.085 Rodinný dům, č.p. 252 pravý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351067 Medlovický p. (409242200100) 2.380 2.380 Lokalita 4 RD u hřiště č.p. 142, 136, 139, 256 pravý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351066 Medlovický p. (409242200100) 2.414 2.414 Lokalita 5 RD, č.p. 36, 202, 113, 262, 218 levý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351068 Medlovický p. (409242200100) 2.594 2.594 Zástavba RD č.p. 270, 262, 80, 65 pravý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351069 Medlovický p. (409242200100) 2.747 2.747 Lokalita 5 RD č.p. 234, 231, 254, 271, 12 levý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351070 Medlovický p. (409242200100) 2.790 2.790 Lokalita 3 RD č.p. 216, 26, 27 oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351071 Medlovický p. (409242200100) 3.167 3.167 Rodinný dům č.p. 51 levý břeh Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351074 nepojmenovaný (409242201200) (409242201200) 0.395 0.185 Zemědělský objekt drůbežárna Stříbrnice levý břeh Zemědělství Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351072 () 0.000 0.000 Lokalita 9 RD č.p. 132, 127, 110, 135, 108, 107, 106, 105, 104 nevyplněno Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
1031351073 () 0.000 0.000 Lokalita 9 RD č.p. 171, 138, 85, 285, 86, 88, 134, 92, 97 nevyplněno Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3