Povodňový plán obce
592625 Stříbrnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11517
název Povodňový plán obce Stříbrnice
web veřejné verze http://st.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Stříbrnice
adresa Stříbrnice 124 687 09 Boršice
telefon 572 501 191

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 28.04.2017
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Stříbrnice
zodpovědná osoba Petr Matoušek, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
č.j. MUUH-SŽP/44921/2017/PešM
datum vydání 23.06.2017
podpis Pešáková Marcela, Ing.

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, pob. Brno, Lesy České republiky, s. p.
č.j. PM24525/2017-419/Ju, LCR057/002240/2017
datum vydání 28.04.2017
podpis Ing. Michaela Juříčková, Ing. Milan Hudeček

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3