Povodňový plán obce
592625 Stříbrnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
mostek nad hřištěm pro HP C Mostek pro umístění HP C Medlovický p. 2.520 Crisis Consulting s.r.o. Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
Lávka přes Medlovický potok Lávka přes Medlovický potok Medlovický p. 2.520 Crisis Consulting s.r.o. 07.04.2017 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
ˇHlásný profil Medlovický p. 2.520 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
Hladinové čidlo Medlovický p. 2.520 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
Pohled na čidlo Medlovický p. 2.520 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
Medlovický p. 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
Medlovický p. 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice
Obecní úřad Stříbrnice 0.000 Zlínský kraj Uherské Hradiště Stříbrnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3