Povodňový plán obce
592692 Topolná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11514
název Povodňový plán obce Topolná
web veřejné verze http://to.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad MěÚ Uherské Hradiště - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Topolná
adresa Topolná 420, 687 11 Topolná
telefon 572 508 505, 724 179 293

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Topolná
zodpovědná osoba Ing. Ladislav Botek, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
č.j. MUUH-SŽP/15804/2018/PešM
datum vydání 05.04.2018
podpis Ing. Marcela Pešáková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno zn., Lesy ČR, s.p. Správa toků
č.j. PM233/2018-419/Ju
datum vydání 18.01.2018
podpis Ing.Michaela Juříčková

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3