Povodňový plán obce
594741 Rudlice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031349957 Jevišovka (412150000100) 40.970 41.030 Obytné budovy - Papírna pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Znojmo Rudlice
1031349956 Jevišovka (412150000100) 41.250 41.720 Obytné budovy - jižní část obce, u Šmídova mlýna levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Znojmo Rudlice
1031349959 () 0.000 0.000 Obytné budovy - severní část obce k Němčičkám nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Znojmo Rudlice
1031349958 () 0.000 0.000 Obytné budovy - severní část obce k Vevčicím nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Znojmo Rudlice
1031357906 () 0.000 0.000 Rudlické kopce 1 volný terén Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) Ne Jihomoravský kraj Znojmo Rudlice
1031357907 () 0.000 0.000 Rudlické kopce 2 volný terén Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM) Ne Jihomoravský kraj Znojmo Rudlice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3