Povodňový plán obce
542539 Píšťany


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11489
název Obec Píšťany
web veřejné verze https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/pistany
příslušný VH úřad MěÚ Litoměřice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň OÚ Píšťany

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název OÚ Píšťany
adresa Píšťany čp.64, 411 01 Žalhostice
telefon 724 250 007, 416 737 744

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 14.10.2016
č.j.  
autor Šindlar s.r.o.
adresa autora Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze  

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil OÚ Píšťany
zodpovědná osoba Mgr. Pavel Krejčík (starosta)
č.j.  
datum schválení 14.10.2016

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Litoměřice
č.j. 00/16/ŽP/BHo
datum vydání 16.11.2016
podpis Břetislav Holub

Stanovisko správce povodí

stanovisko VHD/16/36131
č.j. Povodí Labe, státní podnik
datum vydání 07.11.2016
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3