Povodňový plán obce
563960 Český Dub


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11482
název PP města Český Dub
web veřejné verze http://cd.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Magistrát města Liberec, odb. životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Český Dub
adresa náměstí B. Smetany 1
telefon 485147051

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 18.06.1998
č.j. 02/P/98
autor město Český Dub
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Liberec
č.j. ZPVU/4330/194399/16-Bar
datum vydání 15.12.2016
podpis Ing. Iveta Bartoňová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe s.p. Hradec Králové, Lesy České republiky, s. p., ST
č.j. VHD/16/35750, LCR953/006024/2016
datum vydání 14.10.2016
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3