Povodňový plán obce
554588 Polanka nad Odrou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
2524 Zaplavení ulice Malostránská Zaplavení ulice Malostránská v celém úseku Polančice (201460100100) 4.200 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2525 Zaplavení ulice Nábřežní Zaplavení ulice Nábřežní v celém úseku Polančice (201460100100) 5.300 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2526 Zaplavení ulice Sjednocení Zaplavení ulice Sjednocení v celém úseku Polančice (201460100100) 5.700 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2527 Zaplavení ulice Skotnice Zaplavení části ulice ulice Skotnice v okolí toku Polančice Polančice (201460100100) 5.100 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2523 Zaplavení ulice Svinovská Zaplavení ulice Svinovská od křižovatky s ul. 1.května až za hranice MO Polanka nad Odrou nepojmenovaný (201520202600) (201520202600) 0.200 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2528 Zaplavení ulice Zákoutí Zaplavení části ulice ulice Zákoutí v okolí toku Polančice Polančice (201460100100) 4.600 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2521 Zaplavení ulice 1. května Zaplavení ulice 1. května v prostotu křižovatky s ulicemi K Vydralinám a Malostránskou Polančice (201460100100) 4.600 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
2522 Zaplavení ulice 1. května Zaplavení ulice 1. května v prostotu křižovatky s ulicí Svinovská k trati ČD a dále za tratí nepojmenovaný (201520202600) (201520202600) 0.200 Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3