Povodňový plán obce
554588 Polanka nad Odrou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
15307 Mlýnka 6.500 6.500 Most na ulici 1. května oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15301 nepojmenovaný (201460105600) 0.020 0.020 Propustek na ulici Nábřežní oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15302 nepojmenovaný (201460105600) 0.300 0.300 Most na ulici U Studánky oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15303 nepojmenovaný (201460106000) 0.020 0.020 Propustek na ulici Zákoutí oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15304 nepojmenovaný (201460106000) 0.200 0.200 Propustek na ulici U Rybníčku oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15305 nepojmenovaný (201460106600) 0.500 0.500 Propustek na ulici Anny Letenské oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15319 nepojmenovaný (201520202000) 0.010 0.010 Most na železnici oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15306 nepojmenovaný (201520202600) 0.150 0.150 Propustek na ulici Za Strouhou oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15320 Odra 29.230 29.230 Most na ulici 1. května oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15268 Polančice 1.080 1.080 Most na místní komunikaci oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15267 Polančice 1.500 1.500 Most na křižovatce s železnicí oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15266 Polančice 2.000 2.000 Most na místní komunikaci oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15265 Polančice 2.400 2.400 Most na ulici Hraničky oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15264 Polančice 3.500 3.500 Most u ČOV oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
12133 Polančice 3.800 3.800 Jez u č.p. 314 koryto, břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15263 Polančice 3.800 3.800 Most na ulici Malostranská oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15282 Polančice 4.000 4.000 Silniční most oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
12132 Polančice 4.400 4.400 Jez u MŠ u č.p. 124 koryto, břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15262 Polančice 4.600 4.600 Most na silnici II/478 (ulice 1. května) oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15261 Polančice 4.900 4.900 Silniční most oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15260 Polančice 5.100 5.100 Most na křižovatce ulic Nábřežní a Skotnice oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15259 Polančice 5.300 5.300 Lávka pro pěší oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
15258 Polančice 5.600 5.600 Most na silnici II/478 (ulice 1. května) oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
12131 Polančice 5.700 5.700 Zúžený profil toku u č.p. 1165 koryto, břehy zimní sezóna Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3