Povodňový plán obce
554588 Polanka nad Odrou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11478
název Polanka nad Odrou
web veřejné verze https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/polanka-nad-odrou/
příslušný VH úřad Městský úřad Ostrava - Odbor ochrany životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
adresa 1. května čp.1, 725 25 Ostrava
telefon 599 425 101; 844 121 314

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 11.01.2017
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze  

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Úřad městské části Polanka nad Odrou
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Ostrava, odbor ochrany životního prostředí
č.j. SMO/076452/17/OŽP/Br
datum vydání 27.02.2017
podpis Ing. Brázda

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, státní podnik
č.j. 00715/922/49.19/2017
datum vydání 19.01.2017
podpis Ing. Vladimír Zdráhal

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3