Povodňový plán obce
554588 Polanka nad Odrou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
47958 Kritický bod v Polance nad Odrou, severovýchod obce na bezejmenném vodním toku Kritický bod 20 107 630, průměrný sklon 3,96 %, podíl orné půdy 90,461 %, plocha povodí kritického bodu 102,04 ha V Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
47957 Kritický bod v Polance nad Odrou u Bartošova rybníku Kritický bod 20 102 413, průměrný sklon 6,234 %, podíl orné půdy 90,087 %, plocha povodí kritického bodu 52,23 ha J Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava
47956 Kritický bod v Polance nad Odrou za ulicí Dvorkovská Kritický bod 20 102 434, průměrný sklon 3,88 %, podíl orné půdy 70,658 %, plocha povodí kritického bodu 68,39 ha JV Moravskoslezský kraj Ostrava Ostrava

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3