Povodňový plán obce
589845 Otaslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
412020490001 412020490001 Dolní rybník IV 4-12-02 Haná a Morava od Hané po Břevnici nepojmenovaný (407070002600) (407070002600) 0.131 Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Prostějov Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Prostějov 5.440 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
412020490002 412020490003 Stehlíkův rybník 4-12-02 Haná a Morava od Hané po Břevnici nepojmenovaný (407070002400) (407070002400) 0.175 Hochmanová Milena PhDr. Hochmanová Milena PhDr. 1.036 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3