Povodňový plán obce
589845 Otaslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031349927 Brodečka (407010000100) 12.700 12.700 Obytná budova č.p.: 19 nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031323999 Brodečka (407010000100) 12.771 12.771 Obytná budova v JV části obce v okolí náhonu na Dolní Rybník (Q20) pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031351193 Brodečka (407010000100) 12.800 13.000 Otaslavice - jih - potenciálně ohrožené levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031349925 Brodečka (407010000100) 12.887 12.887 Obytné budovy SZ od vodní nadrže Dolní rybník (Q100) nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031351190 Brodečka (407010000100) 12.900 13.200 Otaslavice - jihovýchod - potenciálně ohrožené pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031351188 Brodečka (407010000100) 13.300 13.600 Otaslavice - střed - potenciálně ohrožené oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031349928 Brodečka (407010000100) 13.330 13.330 JANSKÝ M.M. s.r.o. pravý břeh Garáže Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031323993 Brodečka (407010000100) 13.410 13.410 Ohrožený objekt č.p.: 554 nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031351186 Brodečka (407010000100) 13.500 13.700 Otaslavice - severozápad - potenciálně ohrožené pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031324010 Brodečka (407010000100) 14.404 14.404 Obytné budovy ZSZ od obecního úřadu část 2 (Q100) nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031324011 Brodečka (407010000100) 14.510 14.510 Obytné budovy ZSZ od obecního úřadu část 1 (Q100) oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
1031351194 () 0.000 0.000 Otaslavice - severovýchod - potenciálně ohrožené nevyplněno Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3