Povodňový plán obce
589845 Otaslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
2040 Brodečka 12.740 12.740 Most u č.p. 86 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
15514 Brodečka 13.003 13.003 Lávka u č.p. 556 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
2038 Brodečka 13.360 13.560 Silniční most u č.p. 4 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
15515 Brodečka 13.463 13.463 Lávka u č.p. 155 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
15516 Brodečka 13.567 13.567 Lávka u č.p. 173 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
2039 Brodečka 13.620 13.620 Most u č.p. 333 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
15517 Brodečka 14.020 14.020 Lávka u č.p. 331 oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
15518 Brodečka 14.349 14.349 Lávka u Stehlíkova rybníka oba břehy celoročně Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3